דבר איתנו

השקמה 10

יבנה

ישראל

 :ניתן לפנות גם בעזרת

oded.lotan@gmail.com :דואר אלקטרוני

050-9438544 :עודד לוטן, יו"ר העמותה 

 

©2018 BY TASFACHIN.ORG.